Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Työn viimeistely ennen opinnäytteen palautusta lopulliseen tarkastukseen

► Noudata oman koulutusohjelmasi antamia opinnäytteen sisältöä ja ulkoasua koskevia ohjeita ja mahdollista mallipohjaa.

Opinnäytteen työstämiseen kannattaa käyttää Turun yliopiston tarjoamia ilmaisia ohjelmistoja (esim. Office 365), ks. lisää yliopiston ohjelmistokatalogista (edellyttää kirjautumista utu-tunnuksilla). 

Huom! Älä koskaan kirjoita opiskelijanumeroasi opinnäytteeseen!

► Olethan huomioinut saavutettavuuden? EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä kaikkien opinnäytetiedostojen tulee olla saavutettavia. 

► Lue läpi sähköiseen julkaisemiseen ja tekijänoikeudellisiin kysymyksiin liittyvät ohjeet ja tee tarvittaessa korjauksia työhösi tai kysy lisätietoja omalta ohjaajaltasi.

► Aineistonhallinta on tärkeä osa opinnäytetyön tekoa. Tarkemmin aiheesta kirjaston oppaassa “Opiskelijan aineistonhallintaopas”.

► Liitä nimiölehden alalaitaan merkintä Turnitin-järjestelmällä tehdystä alkuperäisyyden tarkastuksesta:

Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.

Tai jos opinnäytteesi pääasiallinen kieli on muu kuin suomi:

The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service.

► Koko tarkastettavaksi ja julkaistavaksi palautettava opinnäyte tulee olla yhdessä tiedostossa (myös mahdolliset liitesivuilla olevat kuvat, taulukot, grafiikat, tutkimusluvat yms).  Salassa pidettäviksi määritelty aineisto ja tiedot tulee jättää pois tarkastettavasta ja julkaistavasta versiosta. 

► Nimeä tiedosto: Sukunimi_Etunimi_opinnayte, esim. Opiskelija_Olli_opinnayte

  • Jos työ on tehty parityönä ja on sovittu, että saatte yhteisen arvostelun, niin nimeä tiedosto: Opiskelija1Sukunimi_Etunimi_Opiskelija2Sukunimi_Etunimi_opinnayte, esim. Opiskelija_Aino_Oppilas_Olli_opinnayte
  • Työn nimessä saa käyttää vain seuraavia merkkejä:  a-z, A-Z, 0-9, alaviiva (_), väliviiva (-).
  • Välilyönnit tai ä,ö ja å kirjaimet eivät ole sallittuja. 

Esitarkastus Turnitin-tehtävässä

Ohjaajasi Moodle-kurssialueelta löytyy esitarkastukseen soveltuva ei-arkistoiva Turnitin-tehtävä:  'Keskeneräisen tekstin tarkastaminen' tai "Turnitin väliarviointi" tms.  Kysythän tätä varten Moodle-kurssialueen tiedot (linkki/nimi) ohjaajaltasi erikseen. Esitarkastukseen tarkoitettuun Turnitin-tehtävänpalautukseen voit palauttaa työsi useamman kerran ja ohjaajasi voi antaa Turnitin-raportin perusteella palautetta ja viimeisimmät korjausehdotukset. Vasta aivan lopullinen, viimeistelty versio palautetaan UTUGradu-prosessissa tarkastettavaksi ja julkaistavaksi valmiille työlle tarkoitettuun Turnitin-tehtävään ohjaajan Moodle-kurssialueella ja tämä versio myös arkistoituu Turnitinin vertailutietokantaan.