Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Tarkastus- ja hyväksymisprosessin aloittaminen UTUGradussa

Ohjaaja aloittaa sähköisen opinnäytteen tarkastus- ja julkaisuprosessin UTUGradu-opinnäytelomakkeella sitten, kun ohjaaja ja opiskelija(t) ovat yhdessä sopineet työn olevan valmis eli työhön ei tule enää muutoksia (vrt. kansitetun työn palautus tarkastukseen). UTUGradu-prosessin aloittamisen jälkeen työn sisältöä ei voi enää muuttaa ilman, että prosessi pitää aloittaa alusta. Ks. lisätietoja esitarkastuksesta ohjaajan ohjeiden ensimmäisestä vaiheesta Työn esitarkastus ja Moodle-tehtävät.

Mikäli opinnäytteellä on kaksi tai useampi työn ohjaajaa, tulee yhden heistä olla ns. päävastuullinen ohjaaja, joka ottaa vastuun tarkastusprosessin aloittamisesta ja Turnitin-tarkastusraportin analyysin tekemisestä (henkilökohtaisella Moodle-kurssialueellaan). Vain kyseinen ohjaaja saa järjestelmän ohjaajalle lähettämät, toimenpiteitä vaativat, sähköpostit. Tarkastajat määritellään erikseen mukaan prosessiin ohjaajan toimesta tämän tehtyä työn Turnitin-raportin analyysin.


1. UTUGradu-opinnäytelomakkeelle pääset tästä linkistä tai kirjoittamalla selaimen osoitekenttään https://forms.utu.fi/private/utugradu_v3?lang=fi (lomakkeen täytössä suositellaan käytettävän selaimena Mozilla Firefoxia, Chromea tai Safaria).

Huom. Lomakeprosessissa suositellaan käytettävän samaa kieltä koko prosessin läpi. Mikäli siis joku prosessin toimijoista (esim. opiskelija, tarkastaja) ei ymmärrä suomea riittävästi, vaihda lomakkeen kieli englanniksi sivun oikeasta ylälaidasta ja täytä myös lomakkeen tiedot englanniksi, jolloin seuraavat toimijat saavat sähköpostinsa englanniksi ja ohjautuvat englanninkieliselle lomakesivulle.

Kuva: UTUGradu prosessin aloituslomake. 

 

2. Valitse oikea opiskelija lomakkeen hakemistosta klikkaamalla hakukenttää tai 'Hae käyttäjä'.

  • Löydät oikean opiskelijan helpoimmin kirjoittamalla hänen utu-tunnuksensa hakukenttään. Utu-tunnuksen saat esimerkiksi utumailin vastaanottajahausta tai opiskelijan Nettiopsusta. 
  • Jos opiskelija on tehnyt opinnäytetyön yksin, tulee hänen tietonsa aina ensimmäiseen kenttään.
  • Jos opinnäyte on tehty parityönä ja arvosanalausunto on opiskelijoille yhteinen, valitse ns. päävastuulliseksi opiskelijaksi ensimmäiseen kenttään opiskelija, joka vastaa yhteisesti tietyistä opiskelijan toimista myöhemmin UTUGradu-prosessissa kuten suorittaa yhteisesti opinnäytteen PDF/A-validoinnin, palauttaa opinnäytteen Turnitin-tarkastukseen ja täyttää opinnäytteen tiedot UTUGradu-lomakkeelle. (Pääset lisäämään toisen opinnäytteen tekoon osallistuneen opiskelijan seuraavassa kohdassa).
  • Voit poistaa valintasi opiskelijasta klikkaamalla kentän vierestä 'Tyhjennä'.

3. Valitse onko opinnäyte yhden opiskelijan tekemä vai onko se tehty parityönä. Jos opinnäyte on tehty parityönä, pääset valitsemaan vielä toisen opinnäytteen tekijän mukaan prosessiin.

4. Etsi opinnäytteen palautukseen tarkoitettu Moodle-kurssialue pudotusvalikosta klikkaamalla hakukenttää tai hakukentän oikeassa laidassa olevaa nuolta, ja valitse oikea kurssialue klikkaamalla sen nimeä.

  • Pudotusvalikosta löytyvät kaikki Turnitin-tehtävänpalautuksia sisältävät Moodle-kurssialueesi, joten valitse oikea kurssialue huolellisesti! Kurssialueelta tulee löytyä UTUGradu-prosessissa tarvittavat tehtävät eli sekä keskeneräisen työn tarkastukseen tarkoitettu Turnitin-tarkastustehtävä että PDF/A-validointitehtävä sekä valmiin työn tarkastukseen tarkoitettu Turnitin-tarkastustehtävä. Jos olet epävarma, ks. Moodle tehtävät ohjaajan Moodle-kurssialueella.

5. Mikäli opinnäytteellä on useampi ohjaaja voit täyttää myös heidän nimensä lomakkeelle. Lisäohjaajat saavat tiedon prosessin aloituksesta mutta heiltä ei edellytetyä toimenpiteitä prosessissa.

  • Huom! Lisäohjaajaksi voi lisätä myös henkilön jolla ei ole Turun yliopiston UTU tunnusta. Valitse kohdassa "Onko ohjaajalla UTU tunnus?" > Ei ja syötä pyydetyt tiedot.

6. Jos haluat tiedon kun opinnäytteen tarkastus, kuulemisvaihe ja hyväksyntä on tehty valitse "Kyllä" kohdassa "Haluan sähköposti-ilmoituksen opinnäytteen tarkastuksen ja hyväksynnän etenemisestä". Lisäksi myös mahdollinen lisäohjaaja saa tiedon kun opinnäyte on hyväksytty.

7. Klikkaa "Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen", jolloin pääset vielä tarkistamaan tiedot luonnossivulla. Klikkaa "Muokkaa", mikäli huomaat tiedoissa virheitä tai "Vahvista ja lukitse tiedot", mikäli tiedot ovat oikein.


Näiden toimenpiteiden jälkeen:

► Opiskelija saa sähköpostiinsa ohjeen muuntaa työnsä PDF/A-tiedostomuotoon, palauttaa työnsä Turnitin-tarkastukseen ohjaajan määrittelemälle Moodle-alueelle PDF/A-validoinnin kautta sekä linkittää ja täyttää työnsä bibliografiset tiedot UTUGradu-lomakkeelle.

► Jos opinnäyte on tehty parityönä, jossa arvosanalausunto on opiskelijoille yhteinen, saa toinen opiskelija sähköpostiinsa ilmoituksen opinnäytetyön tarkastusprosessin aloittamisesta. Kun ensimmäinen opiskelija on tehnyt hänelle osoitetut toimenpiteet (ks. edellinen nuoli), saa toinen opiskelija  jälleen sähköpostin, jossa häntä pyydetään käymään UTUGradu-lomakkeella hyväksymässä ensimmäisen opiskelijan lomakkeelle täyttämät tiedot. 

Kun opiskelija(t) on tehnyt em. toimenpiteet, saat siitä sähköpostilla tiedon (viestin otsikossa UTUGradu!) ja voit siirtyä prosessin seuraavaan vaiheeseen eli Turnitin-tarkastukseen ja tarkastustietojen kirjaamiseen (klikkaa "Next" sivun oikeassa alalaidassa).