Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Arviointilausunnot ja huomautuksen antaminen

Tarkastajilla on neljä viikkoa aikaa tarkastaa työsi. Poikkeuksena tähän ovat kesä-, heinä-, elo- ja joulukuu, joiden osalta tiedekunnat päättävät määräajasta erikseen. Tarkastusaika katsotaan alkavaksi siitä päivästä, kun ohjaajasi lähettää Turnitinissa tarkastetun työsi UTUGradu-järjestelmän kautta eteenpäin tarkastajille.

Saat UTUGradu-järjestelmästä sähköpostin vasta sitten kun kaikki tarkastajat ovat lukinneet lausuntonsa ja arvosanaehdotuksensa UTUGradu-lomakkeelle. 

Rehtorin päätöksellä sähköiseen opinnäytetyöprosessiin sisältyy opiskelijan kuulemisvaihe ennen laitosjohtajan/dekaanin päätöstä lopullisesta arvosanasta. 

Mikäli työ on tehty parityönä ja arvostellaan yhdessä prosessissa, saavat molemmat opiskelijat samaan aikaan sähköpostin ja voivat antaa joko huomautuksensa tai hyväksyntänsä lausunnoista ja arvosanaehdotuksista toisistaan riippumatta.


1. Klikkaa sähköpostin linkkiä, jolloin UTUGradu-lomake avautuu  selaimeen.

2. Lue tarkastajien lausunnot läpi ja anna niistä halutessasi huomautuksesi kohdassa "Onko opiskelijalla huomautettavaa arvosanasta?". Jos olet tyytyväinen saamaasi arvosanaan ja et halua antaa huomautusta, tulee sinun silti käydä lomakkeella valitsemassa vaihtoehto "Ei". Prosessi ei etene ennen kuin lähetät lomakkeen eteenpäin.

  • Sinulla on seitsemän päivää aikaa antaa huomautuksesi UTUGradu-järjestelmässä. Tämän jälkeen annettuja huomautuksia ei voida ottaa huomioon, vaikka pystyisitkin kirjaamaan ne UTUGradun lomakkeelle. 
  • Huomautuksesta tulee käydä ilmi, mihin seikkaan haet huomautuksellasi muutosta ja millä perusteilla. Esimerkiksi jos haet muutosta gradun arvosanaan, huomautuksessa tulee kertoa, mitä arvosanaa pidät oikeudenmukaisena tarkastajien ehdottamien arvosanojen sijaan ja vaatimuksesi perusteet. Perusteluissa tulee vedota työsi arvostelulausuntoon ja yksilöidä, miltä osin olet arvostelusta eri mieltä. Arviointikategorioita ja arvosanakuvauksia voit käyttää apuna näissä perusteluissa.
  • Opiskelijan antaman huomautuksen tiedot menevät opinnäytetyön hyväksyjälle tiedoksi, jolloin hyväksyjä voi ottaa nämä huomioon lopullista arvosanaa antaessaan.
  • HUOM! Vaikka et olisi UTUGradu-järjestelmässä huomauttanut arvosanasta, sinulla on oikeus tehdä kirjallinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa hyväksymispäätöksestä, mikäli et ole tyytyväinen työsi arvosteluun. Ohjeet siihen löydät sähköpostista.

 

Kuulemisvaiheessa voit hyväksyä ehdotetun arvosanan tai tehdä siitä huomautuksen

3. Klikkaa "Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen", jolloin pääset vielä tarkistamaan täyttämäsi tiedot luonnossivulta. Klikkaa tarvittaessa "Muokkaa" ja palaa takaisin muokkaamaan lausuntoasi. Kun olet valmis, klikkaa luonnossivulla "Vahvista ja lukitse tiedot"

 

Sinun tehtäväsi UTUGradu-prosessissa päättyy tähän.

 

► Pro gradu –tutkielma hyväksytään ja arvostellaan laitoksen  johtajan tai dekaanin päätöksellä. Saat järjestelmästä sähköpostilla tiedon, kun työ on hyväksytty ja arvosteltu. Muista tallentaa lausunto itsellesi. Tämän jälkeen sinulla on vielä mahdollisuus tehdä virallinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle, mikäli et ole tyytyväinen työsi arvosteluun. Ohjeet siihen löydät sähköpostista. Lisätietoja oikaisupyynnön tekemisestä intrasta

► Arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin tiedekunnan opintohallinnossa. Tähän saattaa mennä parista päivästä muutamiin viikkoihin ruuhka-aikoina. 

► Hyväksytty työ menee automaattisesti järjestelmästä kirjastolle, joka huolehtii sen julkaisemisesta ja arkistoinnista. Siirron jälkeen koko työsi on luettavissa yliopiston kirjaston sähköisessä UTUPub-julkaisuarkistossa, mikäli olet valinnut UTUGradu-lomakkeella avoimen julkaisutavan. Tiivistelmäsi julkaistaan UTUPubissa joka tapauksessa. Mikäli valitsit suljetun julkaisutavan, työsi on luettavissa vain kampuskirjastojen päätteillä sähköisessä muodossa. Työsi saa pysyvän julkaisutietueen, jota voit vapaasti käyttää esim. osana CV:tä. Lisätietoja julkaisuarkistosta saat osoitteesta julkaisut@utu.fi.