Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opinnäytetiedoston palauttaminen Turnitin-alkuperäisyydentarkastukseen Moodlessa

Validoituasi työsi PDF/A-tiedoston voit palauttaa sen valmiille työlle tarkoitettuun Turnitin-alkuperäisyydentarkastustukseen samalla Moodle-alueella. Tässä valmiin työn tehtävänpalautuksessa työ tallentuu plagiaatintunnistusjärjestelmän tietokantaan eli voit palauttaa tähän Turnitin-tehtävään työsi vain kerran!

Huom! Valmiin työn Turnitin-tehtävään palautetun tiedoston tulee olla täysin sama, mikä on validoitu PDF/A-validaattorissa eli tiedostoon ei saa tehdä välissä muutoksia!

        Turnitin icon      - kuvakkeesta tunnistat Turnitin-tehtävät Moodlessa. Turnitin-tehtävällä tarkoitetaan tehtävää, jossa tehdyn työn (opinnäytetyö, harjoitustyö, essee tms. kirjoitelma) tekstin alkuperä ja lähteet voidaan tarkistaa Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmistolla. Ohjaaja tulkitsee järjestelmän tuottaman arviointiraportin perusteella työn alkuperäisyyden. Turnitinista ja plagiaatintunnistuksesta löydät lisää tietoa näiden ohjeiden välilehdeltä Turnitin-plagiaatintunnistus. 


1. Valitse otsikon 'Palauta valmis opinnäytetyösi tähän' alta Turnitin-tehtävä.

2.  Klikkaa avautuneen näkymän oikeasta alanurkasta 'Palauta työ' (kts. kuva 1.).

Turntin-tehtävään tehdään päivitys helmikuussa 2020. Sinulla voi olla vielä vanha näkymä, jolloin sinun tulee valita Palautukseni (My submission) -välilehti päästäksesi seuraavaan vaiheeseen.

​Kuva 1. Minun palautukseni (My submission) näkymä.

 

Huom! Mikäli olet jo kerran palauttanut työsi valmiin työn Turnitin tehtävään, ohjaajasi tulee poistaa aikaisempi palautus, jotta voit tehdä uuden. 

 

3. Täytä sivulla pyydetyt tiedot:

 • Palautuksen otsikko (sama kuin itse tiedoston nimi, ks. opiskelijan ohjeiden kohta 1. Työn viimeistely)
 • Muista ruksia suostumus työn tallentamisesta Turnitin-tietokantaan (ilman sitä palautus ei onnistu)
 • Lataa PDF/A-validoitu tiedosto (huom. tiedostoon ei saa tehdä välissä muutoksia) koneeltasi klikkaamalla katkoviivoin reunustettua aluetta  tai raahaamalla tiedosto hiirellä oman koneesi tiedostojenhallinnasta alueelle.

4. Seuraavaksi sinun pitää antaa suostumus plagiaatintunnistukselle laittamalla ruksi kohtaan, jossa lukee ” "Suostun tallentamaan työni plagiaatintunnistusjärjestelmän tietokantaan….” Jos et anna suostumusta, et pysty palauttamaan työtäsi tarkastukseen.

5. Klikkaa "Lisää palautus". Onnistuneen tehtävän palautuksen jälkeen näet palauttamasi tehtävän sivun taulukossa. Raportin muodostuminen saattaa kestää jonkin aikaa, jolloin taulukossa lukee "Odottava" yhtäläisyysprosenttia osoittavassa sarakkeessa. Sinun ei tarvitse odottaa raportin ja yhtäläisyysprosentin valmistumista siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen, mutta voit niin halutessasi myös tehdä.

Huom. Mikäli huomaat sellaisen virheen/virheitä työssäsi jo palautettuasi työsi Turnitiniin, jotka voivat vaikuttaa työsi arvosteluun, voit pyytää ohjaajaasi poistamaan palautuksesi Turnitin-tehtävän roskakorikuvakkeesta, jonka jälkeen voit tehdä uuden palautuksen. Tällöin sinun tulee kuitenkin ensin tehdä myös ohjeiden vaiheet 1 ja 2 uudelleen eli muuntaa korjattu työ PDF/A-tiedostomuotoon ja validoida se PDF/A-validointitehtävässä. Kannattaa siis keskustella ensin ohjaajan kanssa, onko ilmennyt virhe sellainen, jota kannattaa lähteä vielä korjaamaan itse opinnäytetiedostoon.

Seuraavaksi voit siirtyä täyttämään työsi julkaisua koskevat tiedot UTUGradu-opinnäytelomakkeelle (ks. ohjeet klikkaamalla "Next" tämän sivun alalaidasta).

 

Ohje ongelmatilanteessa

Mikäli saat virheilmoituksen "Olemme pahoillamme, mutta emme voi lukea lähettämääsi PDF-tiedostoa. Ole hyvä ja varmista että tiedosto ei ole suojattu salasanalla ja sisältää valittavissa olevaa tekstiä, eikä optisesti luettuja kuvia. CODE: 1023" tarkoittaa se yleensä sitä, että työn PDF/A-muuntamisessa on dokumentin tekstisisällöt tallentuneet ikään kuin skannattuna kuvana. Turnitin ei pysty lukemaan eikä analysoimaan tekstejä töiden kuvamuotoisista sisällöistä, joten se antaa em. virheilmoituksen. Jos saat em. mukaisen virheilmoituksen, niin kannattaa ottaa yhteyttä osoitteeseen utugradu@utu.fi ja lähettää viestin liitteenä opinnäytetyö sen alkuperäisessä Wordin .docx tms. muodossa, jotta voimme muuntaa sen puolestasi sellaiseksi PDF/A-tiedostoksi, jonka Turnitin hyväksyy.