Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opinnäytteen Turnitin-tarkastuksen tekeminen ja tarkastustietojen täyttö UTUGradu-lomakkeelle

Kun olet aloittanut opiskelijalle UTUGradu prosessin (vaihe 1) ja opiskelija on jättänyt työnsä tarkastettavaksi Turnitin-tehtävään sekä täyttänyt työn tiedot UTUGradu-lomakkeelle, saat UTUGradu-järjestelmästä (noreply@utu.fi) sähköpostin jonka otsikolla "UTUGradu (Olli Opiskelija (olliopi)): Opinnäytetyön aloitustiedot ja Turnitin-raportti tarkastettavana". Sähköpostissa on linkki sekä Moodle-alueelle että lomakkeelle.


1. Tee työn lopullinen Turnitin-tarkastusraportin analyysi Moodle-alueella (tarkempia ohjeita välilehdellä Turnitin-alkuperäisyyden tarkastus).

  • Huomioithan, että tämän tarkastuksen jälkeen työtä ei ole tarkoitus enää muuttaa, vaan  työ menee sellaisenaan eteenpäin hyväksyttäväksi ja julkaistavaksi, ja tallentuu Turnitin-tietokantaan. Mikäli Turnitin-tarkastuksessa ilmenee kuitenkin vielä seikkoja, jotka edellyttävät muutoksien tekemistä opiskelijalta, on prosessi mahdollista palauttaa edelliseen vaiheeseen (ks. kohta 3 alempana). 

 

2. Kun olet tehnyt lopullisen Turnitin-tarkastusraportin arvioinnin, avaa UTUGradu-lomake sähköpostin linkistä (lomakkeen täytössä suositellaan käytettävän selaimena Mozilla Firefoxia, Chromea tai Safaria). Tarkista opiskelijan lomakkeelle täyttämät tiedot ja siirry lomakkeen alalaitaan.

Huom. Lomakeprosessissa suositellaan käytettävän samaa kieltä koko prosessin läpi. Mikäli siis joku prosessin toimijoista (esim. opiskelija, tarkastaja) ei ymmärrä suomea riittävästi, vaihda lomakkeen kieli englanniksi sivun oikeasta ylälaidasta ja täytä myös lomakkeen tiedot englanniksi, jolloin seuraavat toimijat saavat sähköpostinsa englanniksi ja ohjautuvat englanninkieliselle lomakesivulle.

 

3. Vahvista, että olet tehnyt lopullisen Turnitin-tarkastusraportin analyysin (vastaa aiempaa Turnitin-tarkastustodistusta) ruksaamalla "Kyllä". 

HUOM! Ohjaajana voit myös palauttaa lomakkeen (ja opinnäytteen) opiskelijalle muokattavaksi, mikäli  huomaat opiskelijan lomakkeelle täyttämissä tiedoissa virheitä tai Turnitin-tarkastuksessa on ilmennyt työn korjauksia edellyttäviä seikkoja. Tätä lomaketoimintoa ei kuitenkaan tulisi käyttää työn esitarkastustarkoitukseen, vaan ainoastaan ns. poikkeustilanteissa.

Ruksaa tällöin "Ei" (ks. kuva), kirjaa lomakkeelle ohjeistus opiskelijalle ja tämän jälkeen lähetä tieto eteenpäin opiskelijalle klikkaamalla "Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen". Lomakkeesta aukeaa luonnossivu, jolla pystyt tarkistamaan täyttämäsi tiedot ja tarvittaessa palaamaan takaisin valitsemalla "Muokkaa". Kun olet valmis, klikkaa luonnossivulla "Vahvista ja lukitse tiedot". Lomakesivu jää ns. luonnostilan näköiseen tilaan, mutta tiedot on lukittu, eikä niitä pääse enää muokkaamaan. Opiskelija saa lomakkeelle täyttämäsi tiedot sähköpostiinsa, voi tehdä tarvittavat muutokset ja lähettää lomakkeen uudelleen  tarkistettavaksesi. 

Mikäli lomake palautetaan opiskelijalle ja opinnäytteeseen tarvitsee tehdä vielä tässä vaiheessa muutoksia, tulee opiskelijan muuntaa työ uudelleen pdf/a-muotoon, validoida se ja palauttaa työ Turnitiniin, jonka jälkeen vielä täyttää lomakkeen tiedot (ts. samat toimenpiteet kuin jos prosessi alkaisi alusta). Tällöin vanha Turnitin-palautus pitää poistaa (ohjaaja tai UTUGradu tuki) valmiille työlle tarkoitetusta Turnitin-tehtävästä, sillä siihen opiskelija pystyy palauttamaan työnsä vain kerran (huom. työ ei poistu kuitenkaan Turnitin-tietokannasta, mutta vanha versio "ylikirjoittautuu" sitten kun opiskelija palauttaa uuden version samaan Turnitin-tehtävään).

Kuva: Turnitin raportin hyväksyminen

 

4Mikäli valitsit edellisessä kohdassa "Kyllä", merkitse opinnäytetyölle tarkastaja(-t) ja hyväksyjä (laitosjohtaja tai dekaani). Mikäli toimit itse tarkastajana, muista merkitä myös itsesi tarkastajaksi! Tätä ei voi tehdä enää jälkikäteen. Huom! Yksiköiden tarkastuskäytännöissä on eroja. Tarkasta tarvittaessa oman yksikkösi tarkastuskäytännöt.

Turun yliopiston ulkopuoliset tarkastajat
  • Mikäli tarkastajalla on HAKA tai Suomi.fi-tunnukset, valitse kohdassa "onko tarkastajalla yliopiston käyttäjätunnus" Ei (kts. kuva) ja kirjoita tarkastajan sähköpostiosoite lomakkeelle siinä muodossa jossa tarkastaja sitä käyttää kirjautuessaan lomakkeelle (esim. Mikko Malli käyttää kirjautuessaan tunnusta mikmal@xxx.fi vaikka hänellä on myös mikko.mallli@xxx.fi osoite).
  • Turun yliopiston ulkopuoliselle tarkastajalle, jolla ei ole utu-, HAKA- tai Suomi.fi-tunnuksia, tulee hakea ensin vierailijatunnukset (opetus -ja tutkimushenkilökuntaan rinnastettava). Lisätietoa intrassa: Tunnukset vierailijoille ja ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.
Tarkastajien yhteislausunto

Mikäli arviointilausunto laaditaan ja arvosanaehdotus annetaan yhteisesti tarkastajien kesken, Tarkastaja 1 toimii lausunnon lomakkeelle kirjaajana. Tarkastaja 2 ja Tarkastaja 3 voivat lukea Tarkastaja 1:n kirjaaman lausunnon lomakkeella ja valita lomakkeen antaman valmiin vaihtoehdon, jolla hyväksyvät yhteisen lausunnon ja arvosanaehdotuksen: "Olen lukenut opinnäytteen ja laatinut arviointilausunnon yhteisesti muiden tarkastajien kanssa ja päätynyt samaan arvosanaehdotukseen." 

Huom! Kaikkien tarkastajiksi merkittyjen tulee käydä lomakkeella vähintään kuittaamassa lausunto, jottaa muodostuu sähköinen allekirjoitus. Muuten lomakeprosessi ei mene eteenpäin.

 

 

5. Lopuksi klikkaa "Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen". Lomakkeesta aukeaa luonnossivu, jolla pystyt tarkistamaan täyttämäsi tiedot ja tarvittaessa palaamaan takaisin valitsemalla "Muokkaa". Kun olet valmis, klikkaa luonnossivulla "Vahvista ja lukitse tiedot"

Ohjaajana roolisi UTUGradu-prosessissa päättyy tähän, jollet ole myös yksi työn tarkastajista (olet merkannut itsesi tarkastajaksi lomakkeella). Jos toimit myös tarkastajana, katso ohjeet välilehdeltä "Tarkastaja".


► Tarkastajat saavat sähköpostin, jossa on linkki lomakkeelle, jolta he voivat poimia työn pdf-tiedoston. Tarkastajat eivät pääse katsomaan Turnitin-tehtävänpalautusta (paitsi jos tarkastaja on myös työn ohjaaja ja opettajana ko. Moodle-kurssialueella). Tarkastajat antavat arviointilausuntonsa ja arvosanaehdotuksensa UTUGradu-lomakkeella.

► Sähköposti lomakkeen eteenpäin lähettämisestä menee myös opiskelijalle (paritöissä molemmille opiskelijoille) ja uusi sähköposti sitten, kun kaikki tarkastajat ovat lukinneet lausuntonsa UTUGradu-lomakkeelle.  Opiskelija(t) saa siinä ohjeet mm. mahdollisen huomautuksen antamisesta tarkastajien lausuntoihin tutustuttuaan.

► Opiskelijan kuulemisvaiheen jälkeen lomake tietoineen menee automaattisesti hyväksyjälle arvosanapäätöksen tekoa varten.