Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Opinnäytteen tietojen täyttäminen UTUGradu-opinnäytelomakkeelle

Kun olet muuntanut työsi PDF/A-tiedostomuotoon, validoinut sen PDF/A-validaattorissa ja palauttanut Turnitin-tarkastustehtävään Moodle-alueella (ks. ohjeiden edelliset kohdat klikkaamalla Previous sivun alalaidasta), voit täyttää opinnäytteesi julkaisua koskevat tiedot UTUGradu-lomakkeelle, jonka linkin löydät UTUGradu-järjestelmästä saamastasi sähköpostista.

Parityönä opinnäytteen tehneistä vain ns. päävastuulliseksi merkitty opiskelija täyttää lomakkeelle julkaisua koskevat tiedot alla olevien ohjeiden mukaisesti. Toinen opiskelija tarkistaa lomakkeelle täytetyt tiedot sekä opinnäytteen pdf/a-tiedoston ja voi tarvittaessa pyytää päävastuullista opiskelijaa korjaamaan niitä ennen kuin ne siirtyvät ohjaajalle tarkastettavaksi. 


1. Klikkaa UTUGradu-lomakkeen linkkiä aiemmin saamastasi sähköpostista (lomakkeen täytössä suositellaan käytettävän Chrome- tai Safari -selainta).

2. Täytä lomakkeella pyydetyt työsi julkaisua koskevat tiedot.

 • Tähdellä merkityt kohdat pitää täyttää mutta muut kohdat, mikäli ne eivät koske tutkielmaasi, voi jättää täyttämättä. Esim. jos työlläsi ei ole alaotsikkoa tai siihen ei kuulu erillisiä liitetiedostoja, jätä nämä kohdat tyhjiksi.
 • Voit suurentaa tekstikenttiä niiden oikeasta alakulmasta.

Opiskelijan tiedot

 • Henkilökohtaiset tietosi tulevat Opsu-tietokannasta automaattisesti ohjaajan lomakkeelle valitseman käyttäjätunnuksesi perusteella. Mikäli huomaat niissä virheitä, jätä lomake täyttämättä ja ota yhteyttä helpdesk@utu.fi.
 • Parityönä opinnäytteensä laatineiden henkilötiedot näkyvät lomakkeella siten, että ensin näkyy toiseksi merkityn opiskelijan tiedot ja toisena päävastuulliseksi merkityn tiedot. 

Opinnäytetiedot

 • Valitse pudotusvalikosta linkki työsi viimeisimpään Turnitiniin palautettuun PDF/A-tiedostoon.

Mikäli tämä kenttä ei sisällä vaihtoehtoja, tarkoittaa se sitä, ettei järjestelmä löydä yliopiston Moodle-palvelimelta PDF/A -validoitua sekä Turnitinissä tarkastettua työtä. Tällöin kannattaa tarkistaa, että työ on PDF/A-validoitu ja, että sama, validoitu tiedosto on palautettu Turnitin-tehtävään sähköpostiviestin linkin osoittamalle ohjaajan Moodle-kurssialueelle.

 • Valitse pudotusvalikosta oikea opinnäytteesi tyyppi.
 • Opinnäytetyön kieleksi valitse valikosta työsi kieli. Yleisimmät vaihtoehdot suomi, ruotsi ja englanti löytyvät valikosta ylimpänä. Muut kielet ovat aakkosjärjestyksessä. Voit myös etsiä oikean kielen kirjoittamalla sen hakukenttään. 
 • Sivumäärä on tässä sama kuin työsi kokonaissivumäärä eli koko pdf/a-tiedoston sivumäärä nimiösivuineen ja liitesivuineen.
 • Voit etsiä laitoksesi ja oppiaineesi/koulutusohjelmasi kirjoittamalla hakukenttään tai hakemalla oikean vaihtoehdon valikosta. Jos olet epävarma oikeasta vaihtoehdosta, voit tarkistaa sen Nettiopsun tiedoistasi tai kysymällä oman tiedekuntasi opintotoimistosta.
 • Täytä työsi otsikko ja alaotsikko, mikäli työlläsi sellainen on. Täytä otsikkotiedot myös toisella kielellä omiin kenttiinsä, mikäli olet tehnyt tiivistelmän myös toisella kielellä.

 

Lomakkeelle linkitetään työ ja täytetään työn bibliografiset tiedot

 • Kirjoita opinnäytteestäsi kuvaava tiivistelmäteksti tai kopioi ja liitä opinnäytteestäsi jo löytyvän tiivistelmäsivun asiateksti (Huom! ei muotoilua, bibliografisia tietoja tai avain-/asiasanoja) lomakkeelle. Mikäli olet kirjoittanut tiivistelmän myös toisella kielellä, kopioi ja liitä myös se lomakkeelle omaan kenttäänsä. Poista liitetystä tekstistä mahdolliset tavuviivat ja rivivaihdot.
 • Kopioi asiasanat opinnäytteesi tiivistelmäsivulta pilkulla eroteltuna asiasanakenttään. Yleinen asiasanaohje on, että asiasanat kuvaavat työn sisältöä. Termien valinnassa voi käyttää apuna Turun yliopiston kirjaston käyttämiä asiasanastoja, joita ovat Yleinen suomalainen ontologia (YSO, http://finto.fi/yso/fi/), Eduskunnan kirjaston asiasanasto (EKS, https://www.eduskunta.fi/kirjasto/EKS/ja/tai Medical Subject Headings (MeSH, https://meshb.nlm.nih.gov/search).

Lomakkeelle täytetään tiivistelmä, asiasanat ja valitaan julkaisutapa

Julkaisutapa

Julkaisemisen tarkoituksena on lisätä tutkimustoiminnan avoimuutta sekä opinnäytetöiden saatavuutta. Opiskelijalla on tekijänoikeus työhönsä, joten voit itse valita, missä laajuudessa työsi tulee julkaistuksi verkossa. Jos olet epävarma, voit keskustella asiasta ensin ohjaajasi kanssa. Opinnäytetöiden julkisuudesta ja sähköisestä julkaisemisesta löytyy tarkempaa tietoa osiosta Tekijänoikeudet ja julkaiseminen.

Huomioi, että parityönä tehdyissä opinnäytteissä tekijänoikeus on molemmilla opinnäytteen laatineilla opiskelijoilla, joten työn julkaisutapa tulee myös olla yhteisesti sovittu. Toinen opiskelija tarkistaa ns. päävastuullisen lomakkeelle täyttämät tiedot mm. julkaisutavan osalta ja  voi tarvittaessa pyytää päävastuullista opiskelijaa korjaamaan niitä ennen kuin ne siirtyvät ohjaajalle tarkastettavaksi. 

Toimeksianto

Oletuksena lomakkeella on vaihtoehto "Ei", mutta mikäli opinnäytteesi on tehty toimeksiantona, valitse vaihtoehto "Kyllä".

 • Toimeksiantona tehtävillä opinnäytteillä tarkoitetaan pro gradu -tutkielmia ja diplomitöitä, joiden aihe on saatu yritykseltä, kunnalta, valtionhallinnon organisaatiolta, järjestöltä tai muulta yliopiston ulkopuoliselta toimijalta. Lisätietoja intrassa. Jos olet epävarma, kysy asiasta ohjaajaltasi.

 

3. Lopuksi klikkaa "Tallenna ja siirry tietojen vahvistamiseen", jolloin luonnossivu avautuu. Pääset tässä vaiheessa vielä takaisin muokkaamaan tietoja valitsemalla alalaidasta 'Muokkaa'. Kun olet varma, että olet täyttänyt tiedot oikein, klikkaa "Vahvista ja lukitse".

Kun vahvistat opinnäytelomakkeelle täyttämäsi tiedot, jätät samalla työsi opinnäytteenä arvosteltavaksi etkä voi enää oma-aloitteisesti korjata sitä.  Jos opinnäytteesi tulisi hylätyksi, et voi enää palauttaa samaa/samasta aiheesta tehtyä työtä uudestaan tarkastettavaksi.

 

 

Lukittuasi tiedot työsi ohjaaja saa järjestelmästä sähköpostin ja voi tehdä työsi Turnitin-tarkastuksen ja tarkistaa lomakkeelle täyttämäsi tiedot. Kun ohjaajasi mielestä lomakkeen tiedot ja Turnitin-tarkastus ovat kunnossa, hän lähettää työsi lomakkeella tarkastajille arvioitavaksi (saat tästä sähköpostin).

 • Jos opinnäyte on tehty parityönä ja arvosanalausunto on opiskelijoille yhteinen, toinen opinnäytteen tekoon osallistunut opiskelija saa sähköpostiviestin kun ns. päävastuullinen opiskelija on täyttänyt lomakkeelle opinnäytetyötä ja julkaisua koskevat tiedot. Sähköpostissa toista opiskelijaa pyydetään käymään UTUGradu-lomakkeella hyväksymässä ensimmäisen opiskelijan lomakkeelle täyttämät julkaisua koskevat sekä opinnäytteen tiedot. Toinen opiskelija saa lomakkeelta tarkistettavakseen myös Turnitiniin palautetun opinnäytetyön PDF-tiedostona ja voi varmistaa, että kyse on varmasti oikeasta tiedostosta. Jos toinen opiskelija huomaa lomakkeen tiedoissa tai opinnäytetiedostossa virheitä, voi hän palauttaa lomakkeen ensimmäiselle opiskelijalle muokattavaksi. Jos taas tiedot ovat opiskelijoiden yhteisesti sovitun mukaiset, lähettää toinen opiskelija lomakkeen ja opinnäytetyön eteenpäin ohjaajalle, jonka jälkeen opiskelijat eivät voi enää oma-aloitteisesti tehdä muutoksia työhönsä.

Ohjaaja voi myös ns. palauttaa lomakkeen ja/tai opinnäytteen muokattavaksesi, mikäli lomakkeelle täyttämissäsi tiedoissa on korjattavaa tai Turnitin-tarkastuksessa ilmenneet seikat edellyttävät työhön vain pienimuotoisia muutoksia. Saat tästäkin sähköpostin, josta löydät ohjaajasi antamat lisätiedot ja voit tehdä tarvittavat muutokset lomakkeelle ja lähettää sen uudelleen tarkistettavaksi ylempänä kuvattujen vaiheiden mukaisesti. Parityönä tehdyissä opinnäytteissä myös toisen opiskelijan tulee tällöin hyväksyä uudelleen lomakkeen tiedot.

Opiskelija (sekä ns. päävastuullinen että mahdollinen toinen opiskelija) saa sähköpostitse tiedon, kun ohjaaja lähettää työn tarkastajille arvioitavaksi ja uudelleen, kun tarkastajat ovat tarkastaneet työn. Tämän sähköpostin saatuasi voit siirtyä ohjeiden vaiheeseen 5 Arviointilausunnot ja huomautuksen antaminen.