Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Uutta!

Ohjeet ohjaajalle tiivistetysti

UTUGradu-prosessi on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille, EI väitöskirjoille.

UTUGradu prosessin voi aloittaa ainoastaan Turun yliopiston henkilökuntaan liittyvä tai opetus- ja tutkimushenkilökuntaan rinnastettava henkilö, jolla on työsopimus yliopistossa

Tarkista, että Moodle-kurssialueesi on UTUGradun mukainen. UTUGradun mukaisella Moodle-alueelta löytyvät sekä PDF/A-validointityökalu että Turnitin-alkuperäisyydentarkastus. Mikäli sinulla ei vielä ole Moodle-kurssialuetta opinnäytteiden PDF/A-validointia ja Turnitin-alkuperäisyydentarkastuksia varten, tulee se tilata ennen UTUGradu-prosessin aloittamista (ks. ohjeet).

Aloita opinnäytteen tarkastus- ja hyväksymisprosessi (=UTUGradu) sitten, kun olette sopineet yhdessä opiskelijan/opiskelijoiden kanssa opinnäytetyön olevan eli työhön ei tule enää muutoksia. Mikäli opinnäytteelle tehdään esitarkastus Turnitinissa tulee se tehdä ennen UTUGradu-prosessin aloittamista.

Pystyt seuraamaan aloittamiesi prosessien kulkua osoitteessa https://forms.utu.fi/private/utugradu_v3/list?lang=fi tai klikkaamalla kunkin auki olevan lomakkeen oikeasta yläreunasta Tietoja lomakkeesta > Listanäkymä. Listauksesta käy ilmi, missä vaiheessa prosessi on ja keitä prosessissa on mukana. Pääset listauksen kautta myös täyttämään lomakkeiden aktiivisia vaiheita eli järjestelmän lähettämää sähköpostia ei tähän välttämättä tarvita. 

Ohjaajan tehtävät tiivistetysti UTUGradu-prosessissa (Tarkempiin ohjeisiin pääset  otsikkojen linkeistä)

1. Tarkastus- ja julkaisuprosessin aloittaminen: anna opiskelijalle/opiskelijoille lupa jättää opinnäyte lopulliseen tarkastukseen täytämällä UTUGradu-opinnäytelomakkeelle aloitustiedot. Aloitustietoja pääset täyttämään tästä linkistä tai kirjoittamalla selaimen osoitekenttään https://forms.utu.fi/private/utugradu_v3?lang=fi (lomakkeen täytössä suositellaan käytettävän selaimena Mozilla Firefoxia, Chromea tai Safaria).

► Opiskelija saa tämän jälkeen lomakejärjestelmästä automaattisähköpostin tarvittavine ohjeineen ja linkkeineen (em. Moodle-kurssialueelle ja UTUGradun ohjeisiin). 

► Saat sähköposti-ilmoituksen (osoitteesta noreply@utu.fi), kun opiskelija(t) on jättänyt opinnäytteen tarkastettavaksi ja täyttänyt opinnäytteen tiedot lomakkeelle (ks. opiskelijalle).

 

2. Opinnäytteen Turnitin-tarkastuksen tekeminen ja tarkastustietojen täyttö UTUGradu-lomakkeelle: tee ja hyväksy lopullinen Turnitin-tarkastus  ja täytä tarkastaja- ja hyväksyjätiedot UTUGradu-lomakkeelle.

(►Jos toimit myös tarkastajana, työn tarkastaminen ja arvosanalausunnon antaminen UTUGradu-lomakkeella (ks. tarkastajalle)

 

Prosessi etenee em. vaiheiden jälkeen seuraavasti:

► Kun tarkastajat ovat arvioineet työn, saa opiskelija(t) jälleen sähköpostiviestin osoitteesta noreply@utu.fi ja hän voi esittää joko hyväksyntänsä tai huomautuksensa arvosanaehdotuksista- ja lausunnoista UTUGradu-lomakkeella. 

► Laitosjohtaja saa kaikki prosessin tiedot lomakkeelta, tekee päätöksen arvosanasta ja hyväksyy työn UTUGradu-lomakkeella.

►Opiskelija saa sähköpostiinsa tiedon opinnäytteen arvostelusta ja ohjeet mahdollisen oikaisupyynnön tekemiseen.

► Arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin tiedekunnan opintohallinnossa.

► Hyväksytty työ ja sen julkaisutiedot menevät automaattisesti järjestelmästä kirjastolle, joka huolehtii sen julkaisemisesta ja arkistoinnista. Lisätietoja opinnäytteiden sähköisestä julkaisemisesta Tekijänoikeus- ja julkaisuoppaasta