Skip to main content
Turun yliopisto

UTUGradu

Ohjeet opinnäytteen ohjaajalle

Tämän Ohjaajalle-sivun alasivuilla neuvotaan kohta kohdalta, miten ohjaajan tulee UTUGradu-prosessissa toimia. Tutustuthan ohjeisiin huolellisesti ennen prosessin aloittamista. 


Huomioitavaa ennen UTUGradu-prosessin aloittamista

UTUGradu-prosessi on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille, EI väitöskirjoille.

UTUGradu prosessin voi aloittaa ainoastaan Turun yliopiston henkilökuntaan liittyvä tai opetus- ja tutkimushenkilökuntaan rinnastettava henkilö, jolla on työsopimus yliopistossa

Aloita opinnäytteen tarkastus- ja hyväksymisprosessi (=UTUGradu) sitten, kun olette sopineet yhdessä opiskelijan/opiskelijoiden kanssa opinnäytetyön olevan valmis eli työhön ei tule enää muutoksia. Mikäli opinnäytteelle tehdään esitarkastus Turnitinissa tulee se tehdä ennen UTUGradu-prosessin aloittamista.

Tarkista, että Moodle-kurssialueesi on UTUGradun mukainen. UTUGradun mukaisella Moodle-alueelta löytyvät sekä PDF/A-validointityökalu että Turnitin-alkuperäisyydentarkastus. Mikäli sinulla ei vielä ole Moodle-kurssialuetta opinnäytteiden PDF/A-validointia ja Turnitin-alkuperäisyydentarkastuksia varten, tulee se tilata ennen UTUGradu-prosessin aloittamista. Huom. Sinun tulee tilata kokonaan uusi Moodle-alue UTUGradua varten, vaikka Turnitin-tehtävänpalautus löytyisi jo toiselta vanhalta Moodle-kurssialueeltasi (ks. ohjeet).

 

Ohjaajan tehtävät tiivistetysti UTUGradu-prosessissa

1. Tarkastus- ja julkaisuprosessin aloittaminen: anna opiskelijalle/opiskelijoille lupa jättää opinnäyte lopulliseen tarkastukseen täytämällä UTUGradu-opinnäytelomakkeelle aloitustiedot. Aloitustietoja pääset täyttämään tästä linkistä tai kirjoittamalla selaimen osoitekenttään https://forms.utu.fi/private/utugradu_v3?lang=fi (lomakkeen täytössä suositellaan käytettävän selaimena Mozilla Firefoxia, Chromea tai Safaria).

► Opiskelija saa tämän jälkeen lomakejärjestelmästä automaattisähköpostin tarvittavine ohjeineen ja linkkeineen (em. Moodle-kurssialueelle ja UTUGradun ohjeisiin). 

► Saat sähköposti-ilmoituksen (osoitteesta noreply@utu.fi), kun opiskelija(t) on jättänyt opinnäytteen tarkastettavaksi ja täyttänyt opinnäytteen tiedot lomakkeelle (ks. opiskelijalle).

2. Opinnäytteen Turnitin-tarkastuksen tekeminen ja tarkastustietojen täyttö UTUGradu-lomakkeelle: tee ja hyväksy lopullinen Turnitin-tarkastus  ja täytä tarkastaja- ja hyväksyjätiedot UTUGradu-lomakkeelle.

(►Jos toimit myös tarkastajana, työn tarkastaminen ja arvosanalausunnon antaminen UTUGradu-lomakkeella (ks. tarkastajalle)

 

Prosessi etenee em. vaiheiden jälkeen seuraavasti:

► Kun tarkastajat ovat arvioineet työn, saa opiskelija(t) jälleen sähköpostiviestin osoitteesta noreply@utu.fi ja hän voi esittää joko hyväksyntänsä tai huomautuksensa arvosanaehdotuksista- ja lausunnoista UTUGradu-lomakkeella. 

► Laitosjohtaja saa kaikki prosessin tiedot lomakkeelta, tekee päätöksen arvosanasta ja hyväksyy työn UTUGradu-lomakkeella.

►Opiskelija saa sähköpostiinsa tiedon opinnäytteen arvostelusta ja ohjeet mahdollisen oikaisupyynnön tekemiseen.

► Arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin tiedekunnan opintohallinnossa.

► Hyväksytty työ ja sen julkaisutiedot menevät automaattisesti järjestelmästä kirjastolle, joka huolehtii sen julkaisemisesta ja arkistoinnista. Lisätietoja opinnäytteiden sähköisestä julkaisemisesta Tekijänoikeus- ja julkaisuoppaasta

Hyvä tietää

 Ohjaaja pystyy seuraamaan aloittamiensa prosessien kulkua lomakelistauksessaan:

tai klikkaamalla kunkin auki olevan lomakkeen oikeasta yläreunasta Tietoja lomakkeesta > Listanäkymä. Listauksesta käy ilmi, missä vaiheessa prosessi kulloinkin on ja keitä prosessissa on mukana. Ohjaajat pääsevät listauksen kautta myös täyttämään lomakkeiden aktiivisia vaiheita eli järjestelmän lähettämää sähköpostia ei tähän välttämättä tarvita.