Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö on julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja, joka on julkinen ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki 12.2 §; julkisuuslaki 1 §).

Lisäksi julkisuuslaki määrittelee millaisia tietoja sisältävät viranomaisten asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salaisia ovat mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuuksista ja sellaiset, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa (24 §). Opinnäytetöissä salassa pidettävät tiedot tulee jättää tausta-aineistoon.

Opetusministeriön antaman ohjeen (2/500/2004) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen.

Palauttaessasi opinnäytteesi tarkastettavaksi, sinun tulee valita, missä laajuudessa opinnäytteesi tulee saataville verkkoon.

Mikäli valitset avoimen julkaisutavan, hyväksytty työsi julkaistaan kokotekstinä UTUPub-julkaisuarkistossa, jossa se on avoimesti kaikkien saatavilla. Opinnäytteesi saa pysyvän urn-osoitteen, jota on helppo jakaa, ja siihen on helppo viitata (esim. ansioluettelossa).

Mikäli valitset rajatun julkaisutavan, työsi  metatiedot (mm. tekijä, nimeke, hyväksymispäivämäärä, oppiaine- ja yksikkö-/tiedekuntatiedot) ja tiivistelmäteksti tallennetaan avoimesti näkyviin UTUPub-julkaisuarkistoon. Kokoteksti on kuitenkin luettavissa ainoastaan Turun yliopiston kirjaston yksiköissä sijaitsevilla UTUPub-työasemilta.

Huom. Mikäli kyseessä on esim. artikkelityö: varmista, että artikkelin julkaiseva lehti sallii opinnäytteen/artikkelin julkaisemisen UTUPub-julkaisuarkistossa opinnäytteenä/osana opinnäytettä. Tällaisissa tapauksissa kannattaa keskustella asiasta vielä työn ohjaajan kanssa.

 

Turun yliopiston kirjaston julkaisuarkisto UTUPubin tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://www.utu.fi/fi/tietosuoja/utupub-tietosuojailmoitus.

Useimmin kysytyt kysymykset - Opinnäytetöiden julkisuus

Miten toimin jos opinnäytetyö sisältää liikesalaisuuksia?

Varsinaiseen arvioitavaan ja julkaistavaan työhön ei tule sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Mikäli opinnäytteessä käsitellään salassa pidettävää tietoa, sen käytöstä sovitaan etukäteen ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa.

 

Miten pääsee lukemaan opinnäytetöitä, joiden kokotekstit eivät ole UTUPub-julkaisuarkistossa?

Opinnäytetyöt, joille opiskelija on valinnut rajoitetun näkyvyyden, ovat luettavissa Turun yliopiston kirjastoyksiköissä niille tarkoitetuilla työasemilla. Työasemien ja aineiston käyttöä säätelee tekijänoikeuslaki, eli sisällöistä ei voi valmistaa digitaalista kopiota, tiedostoja ei voi tallentaa tallennusvälineelle eikä lähettää sähköpostitse. Työasemille ei pääse etäkäyttöyhteyden kautta. Aineiston tulostaminen on mahdollista.

 

Lainaako kirjasto rajoitetun näkyvyyden opinnäytetöitä kaukolainana?

Kirjasto ei lainaa kaukolainana näitä opinnäytetöitä.

 

Tuleeko opinnäytteeni arvosana näkyville avoimeen verkkoon?

Opinnäytteen arvosanaa eikä arvostelua julkaista verkossa tai kirjaston työasemilla. Arvostelu on saatavissa pyynnöstä tiedekunnasta.

 

Haluaisin vaihtaa opinnäytetyöni julkaisutavan, onnistuuko se enää jälkeenpäin?

Voit vaihtaa opinnäytteesi julkaisutavan milloin tahansa, mutta tästä sinun tulee olla erikseen yhteydessä yliopiston kirjastoon julkaisut@utu.fi.

 

Huomasin työssäni virheen palautettuani sen tarkastettavaksi/kun luin työtäni julkaisuarkistossa. Voinko lähettää korjatun version opinnäytteestäni julkaisuarkistoon?

Opiskelija ei voi tehdä muutoksia työhönsä sen jälkeen kun se on palautettu tarkastettavaksi ja julkaistavaksi (=opiskelija on lukinnut opinnäytteen julkaisutiedot UTUGradu-lomakkeelle). Mikäli kuitenkin huomaat työssäsi pienimuotoisia korjausta tai tarkennusta vaativia kohtia (virhe voi olla kirjoitusvirhe, nimiasuvirhe, virhe sivutuksessa, kappaleenvaihdossa tai yms.), jotka eivät pääsääntöisesti vaikuta työn arvosteluun vaan ovat enemmänkin kosmeettisia, voit ottaa yhteyttä kirjastoon (julkaisut@utu.fi) ja pyytää lisäämään julkaisuarkisto UTUPubiin työsi yhteyteen ns. erratan (=muutostietolistaus), jossa voit ilmoittaa korjatut kohdat työssäsi. Itse tarkastettuun ja hyväksyttyyn opinnäytetiedostoon ei siis voida enää tehdä muutoksia. 

Esimerkki errata-liitteestä:

Pro gradu -tutkielman hyväksymisen jälkeen työssä on havaittu seuraavat virheet:

sivu 6, 2. rivi. Henkilön nimi: Viirtanen, pitäisi olla Virtanen.

 

Huomasin UTUGradu-lomakkeelle täyttämissäni työni julkaisutiedoissa (esim. työn otsikko tai tiivistelmäteksti) virheen jo lukittuani lomakkeen tiedot/kun luin työtäni UTUPUb-julkaisuarkistossa. Voiko tiedot vielä korjata lomakkeelle/julkaisuarkistoon?

UTUGradu-lomakkeelle täyttämäsi työn julkaisutiedot on mahdollista korjata UTUPub-julkaisuarkistoon sitten kun ne on siirretty sinne UTUGradu-lomakkeelta (= noin kahden viikon sisällä siitä kun laitosjohtaja on tehnyt arvosanapäätöksen). Sinun tulee itse käydä  katsomassa UTUPubista, löytyvätkö työsi tiedot sieltä ja mikäli löytyvät, voit ottaa yhteyttä julkaisut@utu.fi korjauksien tekemiseksi.