Skip to Main Content
Turun yliopisto

UTUGradu

Mikä ja miksi on UTUGradu?

Turun yliopiston kaikki tiedekunnat ja laitokset siirtyivät ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden sähköiseen arviointi- ja julkaisuprosessiin eli UTUGraduun 1.8.2018.

UTUGradu yhdistää ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöitä koskevan prosessin sähköiseksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään plagiaatintunnistuksen, arviointi- ja hyväksymisprosessin, sähköisen julkaisemisen ja sähköisen arkistoinnin.

 Kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteet ovat elektronisesti saatavilla, jolloin kansitetut opinnäytteet poistuvat ja opinnäytteiden saatavuus paranee olennaisesti.

 Opinnäytteiden pitkäaikaissäilytys varmistetaan (PDF/A-tiedostomuoto).

⇒ Opinnäytteiden hyväksymisprosessit yhdenmukaistuvat.

⇒ Lisäksi UTUGradun käytöllä varmistetaan, että tarkastajilla ja hyväksyjillä on käytössä sama tiedosto, joka myös arkistoidaan ja tallennetaan kirjaston tietojärjestelmiin.

 

  • Teknisen ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lT-palvelut.
  • Käyttöönoton suunnittelusta (asiakaspalvelu ja koulutukset) sekä plagiaatintunnistuksesta osana prosessia vastaa koulutuksen toimiala.
  • Bibliografisten tietojen varmistamisesta ja opinnäytetyön julkaisuarkisto UTUPubiin siirtämisestä vastaa kirjasto.